ECONOMÍA e INEM

Compartimos unha interesante ACTIVIDADE deseñada polo profesor de economía Israel Valcárcel Martínez e posta en práctica con alumnos de 4ºESO do Colexio A Mercé de Sarria (Lugo). Salientamos que a implicación dos alumnos resultou moi exitosa, o profesor incide en que el só lles facilitou as ferramentas inicialmente e que todo o proxecto e a iniciativa de doar os cartos á protectora de animais foi cousa deles. O proxecto titulárono “Huellas al Rescate” e a protectora beneficiada foi “Huellas de Sarria”.


ACTIVIDADE 1: CÁNTA AUGA CONSUME UN BISTEC?

Descrición na seguinte FICHA

Material adicional (exemplos de infografías elaboradas por alumnado de bacharelato do IES Praia Barraña de Boiro)