TIC

ACTIVIDADE 1:

4º ESO- EDICIÓN DE VÍDEO

Enunciado: tomando como base os fragmentos dos vídeos dados, fai unha montaxe de dous minutos cunha mensaxe de concienciación sobre a empatía e o respecto aos animais. No exercicio deberás incorporar texto, audio e transicións.

A estrutura do mesmo será:

Título + Presentación + Nó + Desenlace + Créditos

Ferramenta: OpenShot Video Editor para Linux