MÚSICA

A MÚSICA DAS ARAÑAS: https://elpais.com/ciencia/2021-04-23/la-musica-de-las-aranas.html

ACTIVIDADE 1:

2º ESO – O SENTIDO DO RITMO


ACTIVIDADE 2:

4 ESO – COÑECEMENTO DA ZOOMUSICOLOXÍA

Eniunciado: Busca información sobre “zoomusicoloxía” ou “zoosemiótica” e elabora unha pequena presentación onde amoses exemplos sobre a música dos animais non humanos, as formas nas que éstes responden aos sons e os efectos que a música ten neles.


DOCUMENTAL: ANÁLISE DA MÚSICA E OS SEUS REFERENTES NA NATUREZAREACCIÓNS DE ANIMAIS AO SON
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS


EFECTOS DE SON DE ANIMAIS E OUTROS CON VIOLÍN